Мемлекеттік қызметтер


«Digital Agent» мобильдік қосымшасын жүктеп алда, мәселеңді  шеш
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызметістері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі халықтың алған қызметінің сапасын шынайы уақыт режимінде бағалау және шағым жасау бойынша «Digital Agent» (Цифрлықагент) мобильдік қосымшасын іске қосқан болатын.
Кезкелген қызметалушы смартфонындағы «Play Market» немесе «AppStore» арқылы «Digital Agent» мобильдік қосымшасын жүктеп, тіркеуден өткен соң, 5 балдық жүйе бойынша көрсетілетін қызметтің сапасын бағалайалады. Сонымен қатар, қызметалушыларға фото, видеоматериалдар (үлкенкезек, қызметкердіңдөрекііс-қимылыжәнет.б.)жүктеп, өз ойларын қалдыруға мүмкіндік бар.
Келіп түскен барлық шағымдармен ұсыныстар кері байланыс форматында өңделіп, қысқа мерзімде жауаптытұлғалар мәселенішешугеықпал етеді.